En nu ben ik aan de beurt

Spiritualiteit van het sterven

Toen Christiane Berkvens-Stevelinck in 2006 kanker kreeg, had ze er eerder al twee echtgenoten aan verloren. Ze wist de ziekte te verslaan, tot hij in 2017 terugkeerde – nu definitief. Tijdens de laatste maanden heeft ze haar gevoelens en ervaringen buitengewoon intiem opgetekend in een dagboek. Ze wenste in vrede te sterven en hoopte met haar dagboek anderen tot steun te zijn. Op 23 november 2017 overleed ze, 71 jaar oud. En nu ben ik aan de beurt laat zien hoe zij met haar ziekte en naderende dood omging.

Het intieme van alleen leven
spiritualiteit van de single

Er is in het Westen een stille revolutie gaande. In 2060 bestaan de grote steden naar verwachting voor meer dan de helft uit eenpersoonshuishoudens. Gevormd door jong en oud. De ontwikkeling is nu al zichtbaar. Sommigen kiezen er bewust voor, anderen overkomt het. Ze heten alleengaanden, alleenstaanden, alleenwonenden, solo’s of singles, maar al deze namen zeggen niets over de relatievormen die zij onderhouden.
Over de redenen van deze trend buigen zich sociologen terwijl journalisten en bloggers de vooroordelen rond het alleen leven te lijf gaan. In alle publicaties komen zingeving en innerlijke harmonie echter slechts sporadisch aan de orde.
Dit boekje belicht juist dát aspect van het alleen wonen, vanuit de overtuiging dat alleen leven om een specifieke intimiteit en om een eigen spiritualiteit vraagt.

 

Een witte stok met gps
spiritualiteit van de beperking

Een beperking, van welke aard ook, maakt van je dagelijks leven een parcours met hindernissen. Dit parcours afleggen vereist niet alleen hulpstukken. Het is ook een spirituele tocht, ja zelfs een mogelijkheid om een eigen spiritualiteit te ontwikkelen. Leren leven met een beperking gaat niet van de ene op de andere dag. Er is tijd voor nodig. Elke fase vraagt om geduld, vasthoudendheid en liefst veel humor. Rolmodellen effenen een pad waar je dacht nooit te kunnen lopen. ‘Het is wat het is’, zeggen wijze mensen. Ongetwijfeld, maar dan begint het pas! De speelsterkte van een golfspeler heet ‘handicap’. Welke speelsterkte kunnen mensen met een handicap bereiken?

 

Marc-Alain Ouaknin
de joodse gids van deze tijd

Het voltrekken van de sacramenten staat centraal in de Christengemeenschap – Beweging tot religieuze vernieuwing. In een reeks van drie informatieve boekjes worden achtergronden en dagelijkse praktijk van de sacramenten belicht. In het eerste deel worden die sacramenten en diensten beschreven die een rol spelen in het leven van kinderen vanaf hun geboorte tot aan het veertiende jaar. Dit tweede deel gaat over de sacramenten in het leven van een volwassene: de mensenwijdingsdienst, de priesterwijding, het sacrament van het gesprek (ook wel het ‘vernieuwde biechtsacrament’ genoemd) en het huwelijk. De serie is bedoeld voor ieder die heeft kennisgemaakt met de Christengemeenschap en die geïnteresseerd is in het hoe en waarom van wat er in de diensten gebeurt.

Wat ik je nog zeggen wilde…
omgaan met mensen met kanker

Dit praktische en verdiepende boek is een persoonlijk
verslag: de auteur heeft twee echtgenoten aan kanker
verloren en heeft bovendien zelf kanker gehad.

Omgaan met mensen met kanker is voor velen moeilijk. Wat moet je zeggen?
Wat moet je doen? Wat moet je vooral niet zeggen, wat moet je zeker nooit doen? Is het mogelijk algemene richtlijnen en praktische tips te geven die kunnen helpen wanneer je geconfronteerd wordt met kanker in je naaste omgeving? Elke situatie is tenslotte anders, elke persoon is uniek. Toch blijkt het mogelijk uit de verhalen van zieken, partners, vrienden, artsen en verpleegkundigen bepaalde richtlijnen te distilleren.
Kanker verloopt in verschillende stadia. Bij elk stadium spelen andere karakteristieken een rol. Standaardreacties kunnen funest zijn. Naast algemene overwegingen geeft dit boek dan ook per stadium punten van aandacht die kunnen helpen bij de omgang met mensen met kanker.

Vrije rituelen
vorm geven aan het leven

Vrije rituelen
Religieuze gemeenschappen hebben lange tijd het monopolie op rituelen gehad. Die tijd is voorbij. We leven in een geseculariseerde en multiculturele wereld, waarin levens-beschouwingen elkaar ontmoeten en verrijken.
In die wereld is er vraag naar niterreligieuze en interbeschouwelijke vrije rituelen. Rituelen die voltrokken worden binnen zelfgekozen gemeenschappen: onder familie en vrienden.
Dit boek is een praktische handreiking voor mensen die zelf op zoek zijn naar rituele vormen rond geboorte, levensverbintenis, uitvaart en rouw. Ook andere belangrijke momenten komen aan bod, zoals scheiding, emigratie, verzoening en afscheid voorafgaande aan euthanasie.

Vieren en brevieren
liturgische bouwstenen voor kleine geloofsgemeenschappen

De traditie van de christelijke liturgie is lang en groots. De liturgie blijft een ongekende bron van inspiratie, maar haar vormen zijn niet langer toereikend. Soms is zij bovendien te kathedraal, te vastgelegd. Kleine geloofsgemeenschappen in de marge willen vasthouden aan momenten van lofzang en stilte, meditatie en bezinning, maar vragen om andere vormen en andere taal. Omdat zij zoeken naar nieuwe spiritualiteit, persoonlijk en in gemeenschap, binnen de kerk én daarbuiten. Hoe leren wij weer in alle rust stilstaan bij onze ‘binnenkant’? Wat biedt ons rust, reinheid en regelmaat voor de ziel? Die vraag daagde de beide schrijvers van dit boek uit om bouwstenen voor een nieuwe liturgie aan te dragen. Vanuit hun arbeid binnen en buiten de kerk zijn zij vertrouwd met de traditie, met oude en nieuwe rituelen en teksten, maar ook met de vragen die vandaag de dag over geloof, religie en spiritualiteit gesteld worden. Christiane Berkvens-Stevelinck was remonstrants predikante en bijzonder hoogleraar Europese cultuur aan de Radbouduniversiteit. Sytze de Vries is theoloog, dichter en tekstschrijver. Jarenlang was hij predikant, hij werkte bij radio en tv en beheert nu ‘De Vertaalslag’, werkplaats voor het Woord in toon, taal en teken. Hij legt zich toe op het schrijven en het geven van lezingen, cursussen en adviezen.

Catechismus van de Compassie
uit de kunst

Deze catechismus is opgebouwd rond twaalf kernwaarden uit het christendom, waarvan mededogen, compassie de centrale is. Zij vormen een eindeloze bron van inspiratie voor kunstenaars, denkers, schrijvers en zogenaamde gewone mensen. Deze catechismus is geen cipier, maar een gids. Ze toont de bijbelse wortels van deze kernwaarden en laat de schoonheid en invloed ervan op de Europese cultuur zien.

Dit boek bouwt voort op the charter for compassion, het handvest van compassie. Initiatiefneemster van het wereldwijde handvest was Karen Armstrong. Volgens Armstrong is compassie ‘meevoelen met de ander. Jezus heeft nooit gevraagd om achter doctrines aan te lopen, maar wel om je hart voor de medemens te openen. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.’

Erfenis Europa
toekomst van een stervende zwaan

Europa is een fenomeen. Volgens eurosceptici is Europa een stervende zwaan, de geschiedenis laat echter een feniks zien, de mythische vogel die steeds uit haar as verrijst. Ernstige situaties zijn een constante in de Europese geschiedenis, evenals haar veerkracht. Uit elke crisis kwam ze sterker te voorschijn.
Europa wist altijd haar culturele kroonjuwelen door te geven aan de volgende generaties. Ze staan beschreven in het cultureel testament Erfenis Europa, gerangschikt naar negen kernbegrippen.
verwondering, nieuwsgierigheid,
vertrouwen in de vooruitgang, verantwoordelijkheid
tolerantie, geduld, vrijheid,
idealisme, schoonheid
U vindt hier een kostbaar bezit aan beeldende kunst, literatuur, muziek en films, als geschenk aangeboden aan nieuwsgierige mensen die kennis willen nemen van hun eigen erfenis. Van Plato tot De kleine prins en van Arvo Pärt tot Le ballon rouge. Want die moeten mee, het lange leven in dat Europa te wachten staat!

Magna commoditas. Leiden university’s great asset
425 years library collections and services

Leiden University Library has a long history of services around versatile collections and unique sources, dating back to the sixteenth century. The library has always been considered a great asset to the university, not only since the first library room was constructed in 1587, but even before, when founding father William of Orange, in 1575, donated the very first book.

‘Magna Commoditas’ presents numerous accessions that formed its famous special collections, but also the impact of the digital revolution. It describes the role of the library as one of the cultural centres that gave direction to the development and spread of knowledge during the Enlightenment as well as the efforts of a library continuously trying to meet the manifold challenges created by new developments in science and culture and by changing demands.

‘Magna Commoditas’ is a fully illustrated and thoroughly researched story of the interaction between dozens of librarians and thousands of library visitors in past and present: from readers of chained books to current users of webservices.